Hatályos jogszabályok listája

A főépítészi vizsgára történő sikeres felkészüléshez segítséget nyújt az alábbi jogszabálygyűjtemény.
A vizsga során a felsorolt jogszabályoknak a vizsga időpontjában hatályos szövegét kell ismerni, kivéve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet,
amelynek a 2012. augusztus 6-án, 2021. június 30-án és a vizsga időpontjában hatályos szövegváltozatáról is számot kell adni.

A jogszabályok elérhetőek a https://njt.hu és a https://net.jogtar.hu weboldalakon.

Hatályos jogszabályok listája

 1. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (teljes)
 2. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (3-30. §)
 3. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (teljes)
 4. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (a IV. fejezet és a 6-7. számú melléklet kivételével)
 5. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (I. Rész, II. Rész II. Fejezete, III. Rész)
 6. 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról (teljes)
 7. 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról (1-7. §)
 8. 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről (teljes)
 9. 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről (teljes)
 10. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (teljes)
 11. 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról (teljes)
 12. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (II., III., IV. és IX. Fejezet)
 13. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (teljes)
 14. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (I., II., III. és VI. Fejezet)
 15. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről (teljes)
 16. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (teljes)
 17. 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról (teljes)
 18. 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (teljes)
 19. 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról (IV., VI. és VII. Fejezet)
 20. 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról (teljes)
 21. 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról (teljes)
X