Tisztelt Főépítészek!

Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 2014-es újraszervezésekor elsődleges, határozott, mindemellett szimbolikus jelentősége is volt, hogy a szervezeti egység megnevezése az „Építészettel” kezdődik. Első és legfontosabb feladatunk volt, hogy Magyarország is megjelentesse a Nemzeti Építészetpolitikát, amely színes - ugyanakkor felelősségteljes - képet alkot arról, hogy az építészet mit tud az ország és a társadalom életéhez hozzáadni.

„Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát. Ebből a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír.” (részlet a preambulumból)

Az építésügy megújítása és korszerűsítése elképzelhetetlen főépítészeink támogatása nélkül. A minőségi építészet, településeink élhetőbbé tétele, építészetünk és településeink nemzetközi versenyképessége nem valósítható meg az állandóan változó körülményekhez való alkalmazkodás nélkül. Az alkalmazkodás azonban nem állhat meg a korszerű szabályozási keretek meghatározásával, elengedhetetlen a visszacsatolás és a helyi valósághoz történő illeszkedés.

Az építészek között a főépítészeknek e téren kiemelt szerepe van. Ők azok, akik a helyi igényekhez igazodva, a közösségek elképzeléseit szem előtt tartva, az országos szintű tervek és célok megvalósulását is segítsék. Éppen ezért, fontosnak tartom, hogy munkájukhoz minden szakmai támogatást megadjunk, mind az utánpótlás, mind a továbbképzés területén.

Füleky Zsolt
Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár

X